หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บังใบ
อักษรล้านนา
บังฯไบ
เทียบอักษรไทย
[บังใบ]
ความหมาย

ก.เข้าร่องไม้ให้เหลื่อมกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บังใบ (บังฯไบ)