หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บังสะกุ๋ล
อักษรล้านนา
บังฯสกุล
เทียบอักษรไทย
[บังสกุล]
ความหมาย

น.บังสุกุล - เรียกผ้าที่ทอดไว้หน้าศพ หรือในพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ตายเพื่อให้พระภิกษุพิจารณาปลงกัมมัฏฐานเป็นภาษาบาลี มีความหมายว่า สังขารร่างกายเป็นของ ไม่เที่ยง เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องตายเป็น ของธรรมดา ไม่มีใครหลีกพ้นไปได้. เรียก กิริยาที่พระภิกษุชักผ้าดังกล่าวว่า จั๊กผ้า บังสะกุ๋ล - ชักบังสุกุล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บังสะกุ๋ล (บังฯสกุล)