หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บังบาย
อักษรล้านนา
บังฯบาฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[บังบาย]
ความหมาย

ก.ซ่อนเงื่อน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บังบาย (บังฯบาฯยฯ)