หน้าหลัก
บังต๋า
บังฯตา
[บังตา]

ว.วิธีการหรือเคล็ดลับในการแสดงมายากล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บังต๋า (บังฯตา)