หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บัง
อักษรล้านนา
บังฯ
เทียบอักษรไทย
[บัง]
ความหมาย

ก.กัน,กั้น,คั่น,ปิดไว้ไม่ให้เห็นหรือไม่ให้ผ่าน ว.เรียกหูกางว่า หูบัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บัง (บังฯ)