หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บอม
อักษรล้านนา
บอฯม
เทียบอักษรไทย
[บอม]
ความหมาย

ว๑.ง่าย,บาง,สะดวก เช่น กิ๋นบอม-ทำได้ง่าย,คิดได้ง่าย,สะดวกมาก,ไม่ยากเลย; ว๒.ขนาดย่อมกว่าปกติ,เล็กกว่าปกติธรรมดา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บอม (บอฯม)