หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บอบ
อักษรล้านนา
บอฯปฯฯ,บอฯบ
เทียบอักษรไทย
[บอบ]
ความหมาย

ว.บุบเข้า,ยุบเข้า; ถ้ายุบเข้าจนแบนหรือเกือบจะแบน เรียก แบบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บอบ (บอฯปฯฯ,บอฯบ)