หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บอนสี
อักษรล้านนา
บอฯรสี
เทียบอักษรไทย
[บอนสี]
ความหมาย

น.บอนสี - บอนที่ใบมีสีและลายสวยงาม และรูปทรงต่างๆ มีหลายชนิด นิยมปลูกเป็นไม้ประดับและไม้มงคล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บอนสี (บอฯรสี)