หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บอกไฟแสน
อักษรล้านนา
บอฯกไฟแสนฯ
เทียบอักษรไทย
[บอกไฟแสน]
ความหมาย

น.บอกไฟดอกขนาดใหญ่มาก บรรจุดินปืนและส่วนผสม ๑๐๐ กิโลกรัม ดู... บอกไฟดอก และบอกไฟหมื่น ประกอบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บอกไฟแสน (บอฯกไฟแสนฯ)