หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บอกไฟเตียน
อักษรล้านนา
บอฯกไฟทยฯร
เทียบอักษรไทย
[บอกไฟเทียน]
ความหมาย

น.บอกไม้ไฟที่มีลักษณะคล้ายธูป เมื่อจุดมีแสงประกายออกรอบๆคล้ายไฟพะเนียง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บอกไฟเตียน (บอฯกไฟทยฯร)