หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บอกไฟเข้าต้ม
อักษรล้านนา
บอฯกไฟเขั้าต้฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[บอกไฟเข้าต้ม]
ความหมาย

น.บอกไฟขนาดเล็กที่ใช้กาบกล้วยแห้งห่อดินปืน ใช้ด้ายพันรัดให้แน่น ใช้ก้านมะพร้าวเป็นหาง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บอกไฟเข้าต้ม (บอฯกไฟเขั้าต้฿มฯ)