หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บอกไฟหม้อ
อักษรล้านนา
บอฯกไฟหํมฯอฯ
เทียบอักษรไทย
[บอกไฟหม้อ]
ความหมาย

ดู...บอกไฟบ่าขี้เบ้า

ออกเสียงล้านนา
บอกไฟบ่าขี้เบ้า
อักษรล้านนา
บอฯกไฟบ่าฯขี้เบั้าฯ
เทียบอักษรไทย
[บอกไฟบ่าขี้เบ้า]
ความหมาย

น.บอกไม้เพลิงขนาดเล็ก ดินปืนและส่วนผสมบรรจุในเต้าดิน เวลาจุดวางตรงไหนก็ได้ พวยไฟที่พุ่งออกมา จะมีสีหรือดอกเล็กดอกใหญ่ขึ้นอยู่กับส่วนผสมของวัสดุ; บอกไฟหม้อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บอกไฟหม้อ (บอฯกไฟหํมฯอฯ)