หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บอกไฟหมื่น
อักษรล้านนา
บอฯกไฟหื่มฯร
เทียบอักษรไทย
[บอกไฟหมื่น]
ความหมาย

น.บอกไม้เพลิงขนาดใหญ่ กระบอกต้องใช้ต้นมะพร้าวหรือวัตถุชนิดอื่นที่ทนทานและปลอดภัย บรรจุดินปืนและส่วนผสม ๑๐ กิโลกรัม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บอกไฟหมื่น (บอฯกไฟหื่มฯร)