หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บอกไฟบ่าขี้เบ้า
อักษรล้านนา
บอฯกไฟบ่าฯขี้เบั้าฯ
เทียบอักษรไทย
[บอกไฟบ่าขี้เบ้า]
ความหมาย

น.บอกไม้เพลิงขนาดเล็ก ดินปืนและส่วนผสมบรรจุในเต้าดิน เวลาจุดวางตรงไหนก็ได้ พวยไฟที่พุ่งออกมา จะมีสีหรือดอกเล็กดอกใหญ่ขึ้นอยู่กับส่วนผสมของวัสดุ; บอกไฟหม้อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บอกไฟบ่าขี้เบ้า (บอฯกไฟบ่าฯขี้เบั้าฯ)