หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บอกไฟดาว
อักษรล้านนา
บอฯกไฟดาวฯ
เทียบอักษรไทย
[บอกไฟดาว]
ความหมาย

น.พลุ - เมื่อจุดมีเสียงดังด้วยแรงระเบิดของดินปืน ขับดันก้อนเชื้อเพลิงขึ้นไปอากาศ แตกออกเหมือนดาวกระจาย มีสีต่างๆ ตามคุณสมบัติของสารเคมีที่ผสม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บอกไฟดาว (บอฯกไฟดาวฯ)