หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บอกไฟดอก
อักษรล้านนา
บอฯกไฟดอฯก
เทียบอักษรไทย
[บอกไฟดอก]
ความหมาย

น.บอกไม้ไฟ ที่มีส่วนผสมประกอบด้วย ดินปืน ดินประสิว กำมะถัน และขี้เหล็ก (เศษเหล็กจากการกลึง) บรรจุในกระบอกไม้ไผ่ หรือวัตถุรูปทรงกระบอกชนิดอื่น เวลาจุดต้องฝังดินให้โผล่แต่ปลายกระบอก มีประกายไฟที่พุ่งขึ้นจากปากกระบอกเป็นพุ่มกว้างลักษณะคล้ายดอกไม้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บอกไฟดอก (บอฯกไฟดอฯก)