หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บอกไฟจ๊างฮ้อง
อักษรล้านนา
บอฯกไฟช้างฯร้อฯง
เทียบอักษรไทย
[บอกไฟช้างร้อง]
ความหมาย

น.บอกไฟชนิดที่จุดแล้วมีเสียงดังเหมือนช้างร้อง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บอกไฟจ๊างฮ้อง (บอฯกไฟช้างฯร้อฯง)