หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บอกไฟจั๊กจั่น
อักษรล้านนา
บอฯกไฟจักฯจั่นฯ
เทียบอักษรไทย
[บอกไฟจักจั่น]
ความหมาย

น.ตะไล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บอกไฟจั๊กจั่น (บอฯกไฟจักฯจั่นฯ)