หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บอกไฟขึ้น
อักษรล้านนา
บอฯกไฟขึ้นฯ
เทียบอักษรไทย
[บอกไฟขึ้น]
ความหมาย

น.บ้องไฟ - หรือวัสดุอย่างอื่น ลักษณะกลวงยาว อัดด้วยดินปืน (เฝ่า)ข้างใน ใช้ไม้ไผ่ยาวทั้งลำผูกเป็นหาง รอบหัวบอกไฟติดกระบอกไม้ไผ่ขนาดเล็กหลายๆ ขนาดลดหลั่นกัน ยาวประมาณ ๑ ฟุต เรียกว่า "โหว้" เพื่อให้เกิดเสียงเมื่อบอกไฟขึ้นหรือลง ชาวล้านนาถือว่า จิ๋บอกไฟ (จุดบ้องไฟ) เป็นการไล่เสนียด สิ่งชั่วร้ายให้หายไป และจะมีสิ่งที่เป็นสิริมงคลมาแทน และถือว่าเป็นพุทธบูชา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บอกไฟขึ้น (บอฯกไฟขึ้นฯ)