หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บอกไฟ
อักษรล้านนา
บอฯกไฟ
เทียบอักษรไทย
[บอกไฟ]
ความหมาย

น.บ้องไฟ,ดอกไม้ไฟ,ไฟพะเนียง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บอกไฟ (บอฯกไฟ)