หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บอกเกื๋อ
อักษรล้านนา
บอฯกเกิลฯอฯอ
เทียบอักษรไทย
[บอกเกลือ]
ความหมาย

น.กระบอกใส่เกลือ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บอกเกื๋อ (บอฯกเกิลฯอฯอ)