หน้าหลัก
บอกเกื๋อ
บอฯกเกิลฯอฯอ
[บอกเกลือ]

น.กระบอกใส่เกลือ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บอกเกื๋อ (บอฯกเกิลฯอฯอ)