หน้าหลัก
บอกฮ้า
บอฯกร้า
[บอกร้า]

น.กระบอกใส่ปลาร้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บอกฮ้า (บอฯกร้า)