หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บอกหู
อักษรล้านนา
บอฯกหู
เทียบอักษรไทย
[บอกหู]
ความหมาย

น.บ้องหู,บริเวณหู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บอกหู (บอฯกหู)