หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บอกถ๋บ
อักษรล้านนา
บอฯกถ฿ปฯ
เทียบอักษรไทย
[บอกถบ]
ความหมาย

ดู...ก้องถ๋บ

ออกเสียงล้านนา
ก้องถ๋บ
อักษรล้านนา
ก้ลฯอฯงถ฿ปฯ
เทียบอักษรไทย
[กล้องถบ]
ความหมาย

น.ฉับโผง - เครื่องเล่นของเด็ก ทำด้วยกระบอกไม้ไผ่เล็กๆ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑.๕ ซ.ม. ยาวประมาณ ๑ ฟุต มีแกนกระทุ้ง ใช้ก้อนกระดาษเปียก หรือก้อนใบไม้ดิบ หรือผลไม้เช่นเมล็ดผักปลังขนาดพอดีกับรูเป็นกระสุน เมื่อดันแกนกระทุ้งทำให้กระสุนระเบิดออกไปมีเสียงดัง;ก้องถ็๋อบ,ก้องต็๋อบ,บอกต็๋อบ,บอกถ๋บ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บอกถ๋บ (บอฯกถ฿ปฯ)