หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บอกซะตาง
อักษรล้านนา
บอฯกสตาง์คฯ
เทียบอักษรไทย
[บอกสตางค์]
ความหมาย

น.กระบอกใส่สตางค์ มักหมายถึงกระบอกไม้ไผ่ขังข้อหัวท้าย เจาะรูหยอดเหรียญ คล้ายกระบอกออมสิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บอกซะตาง (บอฯกสตาง์คฯ)