หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บอกควั่น
อักษรล้านนา
บอฯกฅั่วฯร
เทียบอักษรไทย
[บอกฅวั่น]
ความหมาย

น.ตะบันหมาก; ก๋อกต๋ำหมาก, ก๋อกบ๋ด, บอกต๋ำหมาก, บอกหมาก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บอกควั่น (บอฯกฅั่วฯร)