หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บอก
อักษรล้านนา
บอฯก
เทียบอักษรไทย
[บอก]
ความหมาย

น.ปล้องไม้ไผ่มีข้อขังข้างก้นสำหรับใส่น้ำหรือสิ่งอื่น ล.ลักษณะนามที่ใช้กับปืน เช่น ปืน ๕ บอก; ก.พูดให้ฟัง,เล่าให้ฟัง เช่น บอกให้ทำงาน,บอกวิธีเล่น เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บอก (บอฯก)