หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บวย
อักษรล้านนา
บวฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[บวย]
ความหมาย

น.กระบวย - ภาชนะตักน้ำทำด้วยกะลามะพร้าว มีด้ามถือ,น้ำบวย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บวย (บวฯยฯ)