หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บวชลูกแก้ว
อักษรล้านนา
บวฯชลูกแก้วฯ
เทียบอักษรไทย
[บวชลูกแก้ว]
ความหมาย

ก.บวชนาค - กุลบุตรผู้นุ่งขาวห่มขาวเตรียมที่จะเข้าพิธีบรรพชาเป็นสามเณร เรียกว่า "นาค" แต่ก่อนที่จะเป็นนาคนั้น ชาวล้านนานิยมฉลองโดยการจัดขบวนแห่ ขี่ช้าง ขี่ม้า หรือขี่คอ ตามควรแก่ฐานะ เรียกว่า "แห่ลูกแก้ว" ไปยังบ้านญาติพี่น้อง หรือผู้ที่เคารพนับถือ เพื่อร่วมอนุโมทนา: ดู...นาค และ ลูกแก้ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บวชลูกแก้ว (บวฯชลูกแก้วฯ)