หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บวชต้นไม้
อักษรล้านนา
บวฯชต้฿นฯไม้
เทียบอักษรไทย
[บวชต้นไม้]
ความหมาย

ก.ใช้ผ้าเหลือง เช่น จีวร สบง เป็นต้น ผูกมัดรอบต้นไม้ พร้อมกับทำพิธีทางศาสนา เป็น จิตวิทยามวลชนเพื่อช่วยป้องกันการตัดต้นไม้ทำลายป่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บวชต้นไม้ (บวฯชต้฿นฯไม้)