หน้าหลัก
บวช
บวฯช
[บวช]

ก.บรรพชาเป็นสามเณร; บวชพะ ก็ว่า: ถ้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เรียก เป๊กข์, เป๊กข์ตุ๊

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บวช (บวฯช)