หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บวกป๋า
อักษรล้านนา
บวฯกปลฯา
เทียบอักษรไทย
[บวกปลา]
ความหมาย

ก.แอ่งน้ำที่ใช้กิ่งไผ่ กิ่งไม้ เป็นต้น วางลงไปสำหรับล่อให้ปลาเข้ามาอยู่อาศัย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บวกป๋า (บวฯกปลฯา)