หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บนผี
อักษรล้านนา
บ฿นฯผี
เทียบอักษรไทย
[บนผี]
ความหมาย

ก.เซ่นไหว้ผี - เอาดอกไม้ธูปเทียน ไปขอร้องผีสางเทวดาให้ช่วยเหลือ โดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะถวายสิ่งของหรือทำตามที่ให้สัญญาไว้เมื่อทำสำเร็จ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บนผี (บ฿นฯผี)