หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บน
อักษรล้านนา
บ฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[บน]
ความหมาย

ก.ขอร้องหรือเซ่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้ช่วยโดยให้คำมั่นว่าจะให้สิ่งของตอบแทน ว.เบื้องสูง ตรงข้ามกับเบื้องล่าง เช่น ชั้นบน อยู่บน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บน (บ฿นฯ)