หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บง
อักษรล้านนา
บ฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[บง]
ความหมาย

น๑.ไผ่บง - ไม้ไผ่ชนิดหนึ่ง ปล้องสั้น ลำเนื้อหนา ไม่มีหนาม; ดู...ไม้บง: น๒.ต้นกล้า; ดู...กล้าบง: ก.เพาะ - เอากล้าพันธุ์ไปเพาะไว้ให้แข็งแรง และโตพอที่จะเตรียมไปปลูกในไร่ ในนา ในสวน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บง (บ฿งฯ)