หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำโบย
อักษรล้านนา
นาฯโบ฿ยฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำโบย]
ความหมาย

น.กระบวยตักน้ำ ทำด้วยกะลามะพร้าว มีด้ามถือ; น้ำบวย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำโบย (นาฯโบ฿ยฯ)