หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ำโท้ง
อักษรล้านนา
นาฯโธ้฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำโธ้ง]
ความหมาย

น.บริเวณโค้งน้ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำโท้ง (นาฯโธ้฿งฯ)