หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ำแม่
อักษรล้านนา
นาฯแม่
เทียบอักษรไทย
[น้ำแม่]
ความหมาย

น.แม่น้ำ - ลำน้ำขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่รวมของลำธารหลายสาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำแม่ (นาฯแม่)