หน้าหลัก
น้ำแตว
นาฯแทวฯ
[น้ำแทว]

น.น้ำกระสาย - น้ำที่ใช้ผสม อย่างผสมยา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำแตว (นาฯแทวฯ)