หน้าหลัก
น้ำแข็ง
นาฯแขังฯ
[น้ำแข็ง]

น.น้ำที่แข็งตัวเป็นก้อนเพราะเย็นจัด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำแข็ง (นาฯแขังฯ)