หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำแข็ง
อักษรล้านนา
นาฯแขังฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำแข็ง]
ความหมาย

น้ำแข็ง - น๑.น้ำที่แข็งตัวเป็นก้อนเพราะเย็นจัดที่ผลิตในเชิงพาณิชย์ หรือในตู้เย็นที่ใช้ในครัวเรือน; น๒.น้ำแข็งธรรมชาติ - เช่น ลูกเห็บ เกล็ดหิมะ ธารน้ำแข็ง ภูเขาน้ำแข็ง และน้ำแข็งขั้วโลก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำแข็ง (นาฯแขังฯ)