หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ำเหมือง
อักษรล้านนา
นาฯเหิมฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[น้ำเหมือง]
ความหมาย

น.ลำเหมือง - ร่องน้ำที่ขุดขึ้นสำหรับชักนำน้ำเพื่อการเกษตรกรรม; เหมือง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำเหมือง (นาฯเหิมฯอฯง)