หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ำเหมี้ยง
อักษรล้านนา
นาฯห้มฯง
เทียบอักษรไทย
[น้ำเหมี้ยง]
ความหมาย

น.น้ำเมี่ยง - ของเหลวที่ได้จากน้ำที่ใช้ในการนึ่งยอดเมี่ยง นำมาเคี่ยวให้ข้นจนเหนียว มีสีม่วงอมน้ำตาล นิยมผสมกับข้าวคั่วปรุงรสเป็นอาหาร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำเหมี้ยง (นาฯห้มฯง)