หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ำเหมยขาบ
อักษรล้านนา
นาฯเหิมฯอฯขาปฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำเหมยขาบ]
ความหมาย

น.แม่คระนิ้ง- น้ำค้างแข็งตัวเมื่ออุณหภูมิต่ำ อากาศเย็นจัด มักปรากฏบนดอยสูงในฤดูหนาว; เหมยขาบ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำเหมยขาบ (นาฯเหิมฯอฯขาปฯ)