หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ำเผิ้ง
อักษรล้านนา
นาฯเผิ้งฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำเผิ้ง]
ความหมาย

น.น้ำผึ้ง - น้ำหวานที่ได้จากผึ้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำเผิ้ง (นาฯเผิ้งฯ)