หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำเงี้ยว
อักษรล้านนา
นาฯง้ยฯว
เทียบอักษรไทย
[น้ำเงี้ยว]
ความหมาย

น.น้ำแกงชนิดหนึ่งสำหรับราดเข้าหนมเส้น(ขนมจีน) ใช้เนื้อหมูสับละเอียดแกงใส่กระดูกหมู ก้อนเลือดหมูหรือเลือดไก่ มะเขือเทศ ดอกงิ้วแห้ง ใส่ใบหอมเล็กน้อยกับกระเทียมเจียว เรียกเข้าหนมเส้นน้ำเงี้ยว - ขนมจีนน้ำเงี้ยว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำเงี้ยว (นาฯง้ยฯว)