หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ำเข้ามวก
อักษรล้านนา
นาฯเขั้ามวฯก
เทียบอักษรไทย
[น้ำเข้ามวก]
ความหมาย

น.น้ำที่ได้จากการแช่ข้าวสารเหนียวค้างคืน เพื่อให้นิ่มก่อนที่จะนำไปนึ่ง พอซาวข้าวขึ้นไปนึ่งแล้ว น้ำที่เหลือเรียก "น้ำเข้ามวก"; น้ำเข้าหม่า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำเข้ามวก (นาฯเขั้ามวฯก)