หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ำฮั่วโซะๆ
อักษรล้านนา
นาฯร่฿วฯโซะๆ
เทียบอักษรไทย
[น้ำรั่วโซะๆ]
ความหมาย

ว.ลักษณะของน้ำที่หยดลงมากเป็นทาง เช่น น้ำมัน ฮั่วโซะๆ - น้ำมันรั่วไหลหยดลงเป็นทาง, น้ำต๋าย้อยโซะๆ - น้ำตาไหลพราก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำฮั่วโซะๆ (นาฯร่฿วฯโซะๆ)