หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำฮัก
อักษรล้านนา
นาฯรักฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำรัก]
ความหมาย

น.น้ำยางของต้นรัก มีลักษณะใส เป็นพิษ ผสมกับเขม่า ฝุ่นดำ หรือชาด เป็นต้นใช้ทาหรือลงพื้นภาชนะหรือสิ่งของที่เรียกว่า "ลงรัก" ก่อนที่จะปิดทอง เรียกรวมกันว่า "ลงรักปิดทอง"

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำฮัก (นาฯรักฯ)