หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำอ้อยก้อน
อักษรล้านนา
นาฯอ้อฯยฯก้อฯร
เทียบอักษรไทย
[น้ำอ้อยก้อน]
ความหมาย

น.น้ำอ้อยงบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำอ้อยก้อน (นาฯอ้อฯยฯก้อฯร)