หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ำออกฮู
อักษรล้านนา
นาฯออฯกรู
เทียบอักษรไทย
[น้ำออกรู]
ความหมาย

น.น้ำใต้ดินที่ผุดพุ่งขึ้นมาเหนือพื้น(ไม่แรงถึงขนาดพุ่งขึ้นสูง)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำออกฮู (นาฯออฯกรู)